Çürük Domates

Şiddetli domates tarımının bu sulu oyuna dişlerinizi batar! Çürük Domates oyunu Yabani otlar, varmints ve hatta dastardly domates zombi gibi davetsiz misafirlerin bir bahçe çeşitli yama korurken en domates hasat çalışın. Oh, ve biz uçan suaygırları bahsetti mi ?! Oyunun sonuna kadar piyasadaki en domates çekmek ve rekabet üzerinde bir dilim demektir!